App Buff Like

Cấp bậc tài khoản
 • 1.
  Thành viên Tổng nạp dưới 1,000,000 đ
 • 2.
  Cộng tác viên Tổng nạp từ 1,000,000 đ
 • 3.
  Đại lý Tổng nạp từ 10,000,000 đ
Chú ý:

- Hệ thống sẽ tự động nâng cấp bậc sau 1 - 5 phút kể từ khi tài khoản đủ điều kiện.

- Mỗi cấp bậc sẽ có bảng giá riêng cho từng dịch vụ và nhiều ưu đãi đặc biệt khác.

Thông báo mới
 • Thêm mới server 614 dịch vụ tăng view instagram, các server cũ bên mình vẫn đang fix để cả thiện tốc độ nhanh hơn!

  16:38 24/05/2023

 • Twitter đang update mạnh nên dịch vụ twitter bị chậm. Hệ thống đang fix để dịch vụ twitter sớm chạy ổn định trở lại rất mong quý khách hàng thông cảm!

  19:21 10/05/2023

 • Khuyến mại 10% giá trị khi nạp tiền vào hệ thống (Chỉ áp dụng khi nạp tiền tự động đúng cú pháp qua ngân hàng, momo hoặc thẻ cào). Thời gian KM từ 00:00:00 ngày 01/05/2023 đến hết 23:59:59 ngày 01/05/2023. Chúc quý khách hàng có kỳ nghỉ lễ vui vẻ!

  18:10 30/04/2023

 • Đã cập nhật nút tạo bảo hành cho tất cả server có bảo hành. Để tạo bảo hành bạn bấm vào menu Lịch sử đơn hàng rồi tìm đến đơn hàng cần bảo hành, bấm Chọn hàng động > Tạo bảo hành.

  15:12 27/04/2023

 • Thay đổi thời gian bảo hành dịch vụ tăng follow instagram/server 226 từ không bảo hành => Bảo hành 15 ngày.

  17:12 22/04/2023

Đơn hàng mới
 • ...hanhTăng comment/Server 171SL: 10 3 giây trước
 • ...4054Tăng view twitter/Server 455SL: 500 7 giây trước
 • ...5487Tăng like bài viết/Server 172SL: 130 2 phút trước
 • ...bangTăng view telegram/Server 438SL: 2000 3 phút trước
 • ...1464Tăng like bài viết/Server 172SL: 53 4 phút trước
 • ...ngggTăng like bài viết/Server 179SL: 200 5 phút trước
 • ...ehaoLike instagram/Server 611SL: 130 6 phút trước
 • ...en97Tăng like twitter/Server 367SL: 200 6 phút trước
 • ...ehaoLike instagram/Server 611SL: 130 7 phút trước
 • ...ehaoLike instagram/Server 611SL: 130 7 phút trước
 • ...ehaoLike instagram/Server 611SL: 130 8 phút trước
 • ...ka91Tăng like bài viết/Server 172SL: 100 9 phút trước
 • ...2673Tăng like bài viết/Server 179SL: 100 9 phút trước
 • ...2002Tăng view telegram/Server 403SL: 100 10 phút trước
 • ...2002Tăng view telegram/Server 403SL: 100 10 phút trước
 • ...2444Tăng tim tiktok/Server 342SL: 100 10 phút trước
 • ...hanhTăng like bài viết/Server 172SL: 500 10 phút trước
 • ...hanhTăng like bài viết/Server 148SL: 50 11 phút trước
 • ...3635Tăng like twitter/Server 367SL: 100 11 phút trước
 • ...1464Tăng like bài viết/Server 172SL: 61 12 phút trước
 • ...3635Tăng like twitter/Server 367SL: 100 14 phút trước
 • ...2002Tăng view telegram/Server 403SL: 100 14 phút trước
 • ...4245Tăng like bài viết/Server 172SL: 389 15 phút trước
 • ...uc99Tăng like twitter/Server 367SL: 300 15 phút trước
 • ...2345Tăng view story/Server 608SL: 500 18 phút trước
 • ...1464Tăng like bài viết/Server 172SL: 56 18 phút trước
 • ...2811Like instagram/Server 231SL: 20 19 phút trước
 • ...3418Tăng retweet/Server 449SL: 10 20 phút trước
 • ...3418Tăng like twitter/Server 367SL: 150 20 phút trước
 • ...t304Tăng like youtube/Server 466SL: 100 22 phút trước
 • ...t304Tăng view youtube/Server 588SL: 500 22 phút trước
 • ...t304Tăng sub youtube/Server 591SL: 200 23 phút trước
 • ...t304Tăng view video/Server 579SL: 500 25 phút trước
 • ...7045Tăng like twitter/Server 367SL: 100 25 phút trước
 • ...9120Tăng sub telegram/Server 527SL: 2000 26 phút trước
 • ...7871Tăng tim tiktok/Server 578SL: 400 27 phút trước
 • ...4464Tăng view tiktok/Server 457SL: 1000 29 phút trước
 • ...ianaTăng like twitter/Server 367SL: 100 33 phút trước
 • ...4252Tăng like bài viết/Server 590SL: 50 34 phút trước
 • ...0666Tăng sub/follow/Server 173SL: 100 34 phút trước
 • ...6789Tăng view telegram/Server 354SL: 1000 36 phút trước
 • ...bangTăng view telegram/Server 438SL: 1000 37 phút trước
 • ...7871Tăng tim tiktok/Server 342SL: 500 37 phút trước
 • ...2510Tăng like bài viết/Server 172SL: 100 42 phút trước
 • ...5209Tăng like twitter/Server 367SL: 80 46 phút trước
 • ...2444Tăng tim tiktok/Server 342SL: 100 47 phút trước
 • ...5209Tăng like twitter/Server 367SL: 80 47 phút trước
 • ...bbetTăng reaction telegram/Server 499SL: 50 51 phút trước
 • ...dungTăng tim tiktok/Server 392SL: 300 51 phút trước
 • ...dungTăng view tiktok/Server 457SL: 16251 52 phút trước
Hỗ trợ
Chat Messenger
Kênh Telegram
Kênh Youtube