App Buff Like

Cấp bậc tài khoản
 • 1.
  Thành viên Tổng nạp dưới 1,000,000 đ
 • 2.
  Cộng tác viên Tổng nạp từ 1,000,000 đ
 • 3.
  Đại lý Tổng nạp từ 10,000,000 đ
Chú ý:

- Hệ thống sẽ tự động nâng cấp bậc sau 1 - 5 phút kể từ khi tài khoản đủ điều kiện.

- Mỗi cấp bậc sẽ có bảng giá riêng cho từng dịch vụ và nhiều ưu đãi đặc biệt khác.

Thông báo mới
 • Đã cập nhật avatar tài khoản các server tăng sub/follow fb server 782, 776, 775 và tăng like/follow page fb server 777, 778. Giá tiếp tục giảm sâu, tốc độ hiện đang cực nhanh!

  14:04 03/12/2023

 • Khuyến mại 10% giá trị khi nạp tiền vào hệ thống (Chỉ áp dụng khi nạp tiền tự động đúng cú pháp qua ngân hàng hoặc thẻ cào). Thời gian KM từ 00:00:00 ngày 01/12/2023 đến hết 23:59:59 ngày 01/12/2023. Chúc quý khách hàng tháng mới phát tài, phát lộc!

  16:39 30/11/2023

 • Giảm giá dịch vụ tăng sub/follow Facebook server 782, tăng sub page fb server 777, giá chỉ từ 20 đ (Đại lý) đến 25 đ (Thành viên).

  11:19 28/11/2023

 • Mở lại dịch vụ tăng 4000 giờ xem youtube, giá sẽ giảm trong thời gian tới nếu ổn định!

  20:40 22/11/2023

 • Thêm mới server 816 817 tăng view youtube giá tốt hơn, youtube đang nhả dần thời gian tới giá sẽ tiếp tục giảm nếu ổn định!

  22:42 19/11/2023

Đơn hàng mới
 • ...ganhServer 611SL: 400 8 giây trước
 • ...9300Server 760SL: 100 9 giây trước
 • ...ercyServer 760SL: 100 9 giây trước
 • ...8548Server 762SL: 6 10 giây trước
 • ...ganhServer 611SL: 400 20 giây trước
 • ...2113Server 762SL: 10 28 giây trước
 • ...8698Server 679SL: 100 33 giây trước
 • ...crclServer 171SL: 11 35 giây trước
 • ...2109Server 782SL: 400 37 giây trước
 • ...e173Server 179SL: 226 39 giây trước
 • ...8548Server 762SL: 6 42 giây trước
 • ...e173Server 179SL: 180 54 giây trước
 • ...1001Server 522SL: 100 57 giây trước
 • ...8548Server 762SL: 5 1 phút trước
 • ...mo22Server 531SL: 300 1 phút trước
 • ...ganhServer 611SL: 400 1 phút trước
 • ...c123Server 179SL: 150 1 phút trước
 • ...ganhServer 611SL: 400 1 phút trước
 • ...5962Server 762SL: 18 1 phút trước
 • ...8548Server 762SL: 5 1 phút trước
 • ...0600Server 760SL: 123 2 phút trước
 • ...d001Server 591SL: 600 2 phút trước
 • ...ganhServer 611SL: 400 2 phút trước
 • ...mmiiServer 806SL: 20 2 phút trước
 • ...ercyServer 806SL: 20 2 phút trước
 • ...2247Server 662SL: 500 2 phút trước
 • ...1488Server 604SL: 600 2 phút trước
 • ...3583Server 760SL: 100 2 phút trước
 • ...8548Server 762SL: 5 2 phút trước
 • ...n123Server 179SL: 91 2 phút trước
 • ...nbbiServer 179SL: 50 2 phút trước
 • ...hanhServer 179SL: 50 2 phút trước
 • ...8548Server 762SL: 5 2 phút trước
 • ...8114Server 765SL: 500 2 phút trước
 • ...2113Server 762SL: 10 2 phút trước
 • ...uyvoServer 612SL: 174 2 phút trước
 • ...0261Server 531SL: 100 3 phút trước
 • ...ercyServer 531SL: 100 3 phút trước
 • ...9791Server 176SL: 100 3 phút trước
 • ...oc13Server 765SL: 50 3 phút trước
 • ...nbbiServer 531SL: 100 3 phút trước
 • ...e173Server 179SL: 180 3 phút trước
 • ...uyvoServer 667SL: 100 3 phút trước
 • ...ganhServer 611SL: 400 3 phút trước
 • ...8114Server 784SL: 30000 3 phút trước
 • ...2241Server 809SL: 50 3 phút trước
 • ...1488Server 691SL: 700 3 phút trước
 • ...8548Server 762SL: 9 3 phút trước
 • ...e173Server 179SL: 180 3 phút trước
 • ...0023Server 354SL: 1000 3 phút trước
Hỗ trợ
Chat Messenger
Kênh Telegram
Kênh Youtube